Састанак Координационог тијела за инфраструктуру квалитета Републике Српске

У организацији Министарства за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске дана 25.01.2010. године одржан је састанак на ком су поред организатора присуствовали представници Министарства унутрашњих послова, Министарства индустрије, енергетике и рударства, Министарства саобраћаја и веза, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарства здравља и социјалне заштите, Републичког завода за стандардизацију и метрологију и Инспектората Републике Српске.

На састанку се разговарало, у складу са Закључком Владе Републике Српске на 150. сједници одржаној 20. и 23.11.2009. године, о саставу и задацима Координационог тијела за инфраструктуру квалитета Републике Српске.

Предложено је да се састав Координационог тијела за инфраструктуру квалитета Републике Српске прошири са представницима Министарства трговине и туризма и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Такође је утврђено да су основни задаци Координационог тијела за инфраструктуру квалитета Републике Српске координација активности министарстава и других органа управе Републике Српске, у складу са њиховим надлежностима, у области:

- доношења савремених техничких прописа,
- стандардизације,
- метрологије,
- акредитације,
- оцјењивања усаглашености и
- надзора над тржиштем.


За предсједника Координационог тијела за инфраструктуру квалитета Републике Српске предложен је мр Петар Међедовић, дипл.инж. из Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, а за потпредсједника Наташа Жугић, дипл.инж. из Министарства индустрије, енергетике и рударства.