XXV Konferencija kvaliteta - Jugoinspekt Beograd

Akcionarsko društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe „JUGOINSPEKT BEOGRAD“, Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta „JUQS“ i Privredno društvo za tehničko ispitivanje i analizu „JUGOINSPEKT CONTROL“ organizovali su XXV konferenciju o kvalitetu na temu: „Kvalitet u praksi, analiza rizika siguran put ka održivom razvoju“. Konferencija je održana 10., 11. i 12. septembra 2018. godine u hotelu HTP TREND KORALI, Sutomore, Crna Gora.

Konferenciju je otvorio: Veselin Timotijević – generalni direktor „Jugoinspekt Beograd“

Na konferenciji su prezentovani sljedeći radovi:

Radiša Knežević, rukovodilac Sektora za opšte oblasti standardizacije

Institut za standardizaciju Srbije

„Metodologija procjene rizika u procesu donošenja srpskih standarda”

 

Zoran Bakić, Minsitarstvo privrede, Sektor za infrastrukturu kvaliteta

„Bezbednost dečjih igrališta – koncept novog pravnog okvira u Republici Srbiji“

 

Radmila Dragišić, pomoćnik ministra, Resor za evropske integracije, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

„Pravci razvoja strateških dokumenata o održivom razvoju – regionalni i evropski ogled“

 

mr Neško Šćekić, Institut za standardizaciju Crne Gore - Podgorica

„Intencije potrošačima i proizvođačima za bezbjedan proizvod“

 

Nataša Žugić, Resor za evropske integracije, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

„Razvoj infrastrukture kvaliteta i potrebe privrede Republike Srpske i BiH“

 

Rade Milošević, načelnik Uprave za vanredne situacije u Beogradu

„Rukovođenje u vanrednim situacijama

 

Goran Aranđelović, Uprava za bezbjednost i zdravlje na radu, Ministarstvo za rad, zaposljavanje, boračka i socijalna pitanja

,,Kultura prevencije u oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu "

 

mr Sima Kosić, Agencija za bezbjednost i zdravlje na radu „SIMOK” - Beograd

„Kvalitet u bezbjednosti i zdravlju na radu“

 

mr Snežana Pavićević, Institut za unapređenje poslovanja IBI Beograd

„Sličnosti i razlike OHSAS 18001 i ISO45001, Sistemi menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu”

 

Tomislav Mićović, Udruženje naftnih kompanija Srbije – Beograd

„Šta pokreće promjene na tržištu goriva?“

 

Nenad Mladenović, savjetnik u klasteru FACTS, Ministarstvo trgovine, turizma

i telekomunikacija, Sektor tržišne inspekcije

„Jačanje tržišnog nadzora u Republici Srbiji – Uvod u procjenu rizika neprehrambenih proizvoda, sa osvrtom na procjenu rizika u vezi sa standardom SRPS EN 14682:2016, sa primjenom od 01.02.2018. god.”

 

Prof. dr Jovan Filipović, FON, Fakultet organizacionih nauka - Beograd

Neophodnost standardizacije terminologije u oblasti kvaliteta i sistema menadžmenta”

 

Prof. dr Dragan Škobalj, Internacionalni univerzitet - Brčko

„Čuvanje energije i faktori termalnog konfora koji se odnose na dizajn prozora u toplim i vlažnim klimama”

 

Prof. dr Zdravko Krivokapić, Mašinski fakultet – Podgorica

ISO 37001 potreba ili ... “

 

docent Mladen Durić, FON, Fakultet organizacionih nauka – Beograd

„Mogućnosti primjene tehnologije BLOCKCHAIN u infrastrukturi kvaliteta – rizici i prilike, Menadžment rizika u hemijskoj industriji zasnovan na FMEA metodi”

 

Doc. dr. sc. Siniša Bilić, Internacionalni univerzitet - Brčko

„Uloga i značaj sistema internih kontrola kao sastavnice obuhvata FMC-a

 

dr Branimir Miletić, Internacionalni univerzitet - Brčko

Bezbjednosni sistemi zaštite putnika, sa posebnim osvrtom na zaštitu djece u vozilu”

 

Prof. dr. Hadi Waisi, Univerzitet Union Nikola Tesla

„Upravljanje otpadom u Republici Srbiji”

 

mr Milan Ivanović, AQM, Agencija za kvalitet menadžmenta i konsultantske usluge

„Kako poslije primjenjenog standarda ISO 9001:2015 doći do održivog uspješnog poslovanja organizacije”

 

Paunović Danijela, Olga Stojanović, Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd

„Značaj 3D tehnologije za dizajn i kvalitet modnog proizvoda”

 

docent Mladen Durić, FON, Fakultet organizacionih nauka – Beograd

„Menadžment rizika u hemijskoj industriji zasnovan na FMEA metodi”

 

Jelena Ruso, FON, Fakultet organizacionih nauka – Beograd

„Sagledavanje infrastrukture kvaliteta u Srbiji od strane stručnjaka za kvalitet”

 

Milan Čelebić, JKP, Beogradski vodovod i kanalizacija – Beograd

Rekonstrukcija ovlašćene laboratorije za kontrolisanje vodomjera u JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, u skladu sa zakonskom regulativom, puštanje u rad i analiza rizika”

 

mr Snežana Paavičević, IBI, Institut za unapređenje poslovanja - Beograd

„Veza između GDPR-a i standarda ISO/IEC 27001:2013 i drugih povezanih standarda”

 

Prof. dr. Vladimir Popović,

„Procjena i upravljanje rizicima u Elektrotehničkom institutu”

 

Aleksandar Kričak, Wiener Stéidtische osiguranje - Beograd

„Kvalitet u praksi – doprinos održivom razvoju kroz procjenu, analizu i preuzimanje rizika u osiguranju”

 

Evica Strak,YUQS - Beograd

„Upravljanje rizicima u inovativnim i start-up preduzećima”

 

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju na konferenciji su učestvovali
Drago Bijelić i Dubravka Pecalj.