Seminar - ISO/IEC 17020

Privredna komora Republike Srpske u saradnji s Institutom za standardizaciju Bosne i Hercegovine, Republičkim zavodom za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske i Institutom za standardizaciju Srbije,  organizovala je seminar „Zahtjevi za rad različitih tijela koja obavljaju kontrolisanje prema standardu ISO/IEC 17020:2012“. Seminar je održan u Banja Luci od 07.06.2018 do 08.06.2018. godine u prostorijama Privredne komore Republike Srpske.

Cilj seminara je bio upoznavanje i tumačenje zahtjeva standarda ISO/IEC 17020:2012, sa osvrtom na implementaciju dokumenata sistema upravljanja u kontrolnim tijelima.

Seminar je bio namijenjen rukovodiocima kvaliteta, tehničkim rukovodiocima i osoblju kontrolnih tijela, koji su uključeni u aktivnosti sistema upravljanja i/ili tehničke aktivnosti u tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti kao i ostalim zainteresovanim subjektima.

Tokom prvog dijela seminara učesnicima su predstavljeni:

-         zahtjevi standarda koji se odnose na nepristrasnost i nezavisnost, povjerljivost i tipove kontrolnog tijela,

-         zahtjevi standarda koji se odnose na strukturu, administrativne zahtjeve, organizaciju i rukovođenje,

-         zahtjevi standarda koji se odnose na resurse – osoblje, postrojenja i opremu, podugovaranje.

U toku drugog dana seminara učesnicima su predstavljeni:

-         zahtjevi standarda koji se odnose na proces – metode i procedure kontrolisanja, postupanja s predmetima i uzorcima kontrolisanja,

-         zahtjevi standarda koji se odnose na sistem upravljanja – opcije, dokumentacija, upravljanje dokumentima i zapisima,

-         drugi dokumenti relevantni za rad kontrolnih tijela.

Tokom seminara održana je i vježba u kojoj su učestvovali svi polaznici a čiji cilj je bio bolje razumijevanje zahtjeva standarda ISO/IEC 17020:2012.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju na seminaru su učestvovali:

  1. Nikola Đukić, dipl.inž.
  2. Ranko Ljepojević, dipl.inž.
  3. Nedeljko Bencuz, dipl.inž.

218