Završna konferencija povodom realizacije Interoperabilnog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini

     Svjetska banka je od decembra 2012. godine pružala aktivnu podršku vladama u Bosni i Hercegovini u implementaciji projekta Unapređenja poslovnog okruženja i institucionalno jačane (ICIS) s ciljem da se unaprijedi investiciona klima i smanje troškovi i rizici vezani za poslovanje u BiH, a putem unapređenja sistema poslovnih inspekcija. Ova saradnja i podrška se realizirala u sklopu Ugovora o grantu koji je potpisan u decembru 2012., koristeći donatorska sredstva Švedske razvojne agencije (SIDA). Jedan od glavnih razvojnih ciljeva ICIS projekta je bio jačanje kapaciteta institucija BiH, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta putem stvaranja mehanizama za razmjenu podataka i interoperabilnosti između javnih registara i institucija na svim nivoima, sa ciljem obezbjeđenja efikasnijeg rada, brže i lakše razmjene podataka, umanjenja troškova i nameta na poslovni sektor u cjelini.

     Završna konferencija povodom realizacije ključne aktivnosti ovog projekta, odnosno uspostavljanja Interoperabilnog informacionog sistema (IIS) - zajedničke osnovice za sigurnu razmjenu podataka i dokumenata između nadležnih institucija, održana je 18. decembra 2017. godine u konferencijskoj sali Vlade Republike Srpske.

     Prezentovan je uspostavljeni Interoperabilni informacioni sistem kao i relevantni pravni okvir. Predstavljena je interoperabilnost ostvarena na bazi Microsoft tehnologije, te implementacija sličnih sistema i razmjene podataka u javnoj upravi Republike Slovenije.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, konferenciji su prisustvovali Drago Bijelić, dipl.inž. i Tatjana Preradović, dipl. inž.