Seminar iz oblasti kontrole pretpakovanih proizvoda

     U okviru projekta „Jačanje metrologije i infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini“ u

periodu od 03.10.2017. do 05.10.2017. godine, u Banja Luci je održan seminar iz oblasti kontrole pretpakovanih proizvoda koji se konkretno odnosio na ocijeđenu masu, ocijeđenu ispranu masu i deglaziranu masu, te nivo punjenja posude sa čvrstom hranom. Seminar je održan u prostorijama Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske a izvršena je i praktična kontrola pretpakovanih proizvoda u fabrici „Vitaminka“ Banja Luka, konkretno: Krastavac delikates, neto težine 320 grama i ocijeđene neto težine od 180 grama.

     Predavač na seminaru je bio Mr. Klaus Helmboldt iz PTB-a.

Na seminaru su bile obrađene sljedeće teme:

  1. Međunarodni zahtjevi za pretpakovane proizvode,
  2. Uvod u verifikaciju ocijeđene mase, ocijeđene isprane mase i ocijeđene deglazirane mase
    (Welmec 6.8),
  3. Praktična primjena kontrole pretpakovanih proizvoda,
  4. Primjena softvera FPPK za kontrolu pretpakovanih proizvoda.

Na seminaru su učestvovala 3 predstavnika Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, 3 predstavnika Federalnog zavod aza metrologiju, 1 predstavnik Instituta za metrologiju Bosne i Hercegovine i 2 predstavnika Direkcije za mjere i dragocjene metale Srbije.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju na seminaru su učestvovali:

  1. Nikola Đukić, dipl. inž.
  2. Nedeljko Bencuz, dipl. inž. i
  3. Drago Bijelić, dipl. inž.

217