XXIV Konferencija kvaliteta - Jugoinspekt

XXIV Konferencija kvaliteta

Akcionarsko društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe „JUGOINSPEKT BEOGRAD“ i Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta „JUQS“ organizovali su XXIV konferenciju o kvalitetu na temu: „Kvalitet, poslovna strategija za održivi razvoj“. Konferencija je održana 18., 19. i 20. septembra 2017. godine u hotelu HTP TREND KORALI, Sutomore, Crna Gora.

Konferenciju je otvorio: Veselin Timotijević – generalni direktor „Jugoinspekt Beograd“

Na konferenciji su prezentovani sljedeći radovi:

 

Nikola Mirković, Ministarstvo privrede, Sektor za infrastrukturu kvaliteta

„Značaj pregovaračkog poglavlja 1 u procesu pristupanja EU za razvoj

tehničkog zakonodavstva“

 

Dragan Vuksanović, rukovodilac Sektora za elektrotehničku standardizaciju i

informacioni sistem

„Informaciona bezbednost u svetlu novog zakona i standarda"

 

Radmila Dragišić, Nataša Žugić, Vlada Republike Srpske Ministarstvo za

ekonomske odnose i regionalnu saradnju

„Jedinstven ekonomski prostor zemalja zapadnog Balkana“

 

Goran Aranđelović, Ministarstvo za rad, zaposljavanje, boračka i socijalna

pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

,,Nove politike u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu u Republici Srbiji"

 

Zoran Bakić, Minsitarstvo privrede, Sektor za infrastrukturu kvaliteta

„Bezbednost dečjih igrališta - rizici i zahtevi standarda; analiza slučaja

(case study)“

 

Nenad Mladenović, savetnik u klasteru FACTS, Ministarstvo trgovine, turizma

i telekomunikacija, Sektor tržišne inspekcije

„Jačanje sistema tržišnog nadzora u Srbiji u vezi sa Zakonom o opštoj

bezbednosti proizvoda - Bezbednosti dečije odeće i procene rizika”

 

mr Simo Kosić, Agencija za bezbednost i zdravlje na radu „SIMOK”

„Bezbednosti i zdravlje na radu; Kultura prevencije i preventivni

inženjering“

 

Prof. dr Dragan Škobalj, Internacionalni univerzitet - Brčko

„Prioritet energetskoj efikasnosti, bolja, potrošnja, čistija životna

sredina"

 

Ljubiša Andrejić, Organizacija potrošača Srbije

„Upravljanje kvalitetom u malim porodičnim preduzećima"

 

Božana Vuković, Tehnička škola za dizajn, JUGOINSPEKT BEOGRAD

„Prečišćavanje otpadnih voda u lagunama u cilju rešavanja globalnih
ekoloških problema"

 

Prof.dr Zdravko Krivokapić, Prof.dr Jelena Jovanović Centar za

kvalitet, Mašinski fakultet – Podgorica Problem sertifikacije u svijetlu

novih revizija standarda sistema menadžmenta"

 

mr Snežana Pavićević, Institut za unapređenje poslovanja

„Zahtevi standarda ISO 37001 za anti-korupcijske mere i njegova veza

sa Zakonom o agenciji za borbu protiv korupcije"

 

Milan Ivanović, AQM Agencija za kvalitet menadžmenta i konsultantske usluge

„Upravljanje znanjem u sistemu kvaliteta"

 

Aleksandar Stojiljković, JUQS

Provera implemntacije sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) prema

zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i sprovođenje interne provere

(osvedočenja) na lokaciji klijenta (Zavod za javno zdravlje)"

 

Predrag Bulajić, Win Soft – Podgorica

Primena ICT I eDMS – Sistema za upravljanje dokumentima i

implementacji sistema kvaliteta ISO 9001 i ISO 27001"

 

dr Branislav Sladić, Energoprojekt oprema

„Strategija u nabavkama i kvalitet proizvoda i usluga organizacije“

 

Milan Čelebić, Beogradski vodovod i kanalizacija

Međulaboratorijsko poređenje vodomera kao značajan faktor unapređenja

rada u Laboratoriji za kontrolisanje vodomera JKP Beogradski vodovod i

kanalizacija"

 

Doc. dr. sc. Siniša Bilić, Internacionalni univerzitet - Brčko

„Pravni okviri i procesi primjene osiguranja kvaliteta visokog

obrazovanja u kontekstu Europskih standarda i smjernica za osiguranje

kvalitete visokog obrazovanja"

 

Prof. dr Šaban Muratović, Internacionalni univerzitet - Brčko

"Dualno obrazovanje i problemi implementacije u obrazovni sistem"

 

dr Branimir Miletić, Internacionalni univerzitet - Brčko Savremeni sistemi

upravljanja flotom vozila sa osvrtom na rad kontrolnog centra"

 

Aleksandar Kričak, Wiener Stéidtische osiuranie a.d.o.

„Kvalitet u osiguranju kao element podrške na putu održivog razvoja

 

Evica Strak, YUQS

Liderstvo i timski rad - faktor kvaliteta ljudskih resursa u poslovnoj
strategiji i održivom razvoju"

 

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju na konferenciji su učestvovali Drago Bijelić i Dobrivoje Bjelobrk.

216