Овлашћена лабораторија за верификацију неаутоматских вага

Републички завод за стандардизацију и метрологију Републике Српске је, на основу члана 28. став 3. Закона о метрологији у Републици Српској, („Службени гласник Републике Српске“, број 33/16) и Правилника о условима и поступку давања овлашћења за обављање послова верификације мјерила („Службени гласник Републике Српске“, број 61/14), издао Рјешење о овлашћивању лабораторије за верификацију мјерила“ акредитованој лабораторији „VAGA- SERVIS“ д.о.о. Лакташи, за обављање верификације сљедећих мјерила:

-          Ваге са неаутоматским функционисањем класе тачности:

-          (I) до 1 kg,

-          (I I) до 40 kg, и

-          (I I I) и (I I I I) до 60 t уз употребу замјенског терета.

-          Ваге за грађевинске сврхе класе тачности 1, 2 и 3 до 5 t.

       Ова лабораторија је акредитована од стране Института за акредитацију (BATА) према стандарду BAS EN ISO/IEC 17020 као инспекцијско тијело и овлашћена од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију и уписана у Регистар овлашћених лабораторија под ознаком ОЛ003.

       Подручје акредитације лабораторије можете погледати овдје.

       Сертификат о акредитацији лабораторије можете погледати овдје.

       Надзор над одржавањем прописаних услова у лабораторији и над верификацијом мјерила вршиће Републички завод за стандардизацију и метрологију у складу са чланом 46. Закона о метрологији у Републици Српској.