Izvještaj o kontroli pretpakovanih proizvoda na teritoriji RS

Izvještaj o kontroli pretpakovanih proizvoda na teritoriji Republike Srpske u 2016. godini

Uvod

     Metrološku kontrolu pretpakovanih proizvoda na teritoriji Republike Srpske vrši Republički zavod za standardizaciju i metrologiju, na osnovu Pravilnika o pretpakovanim proizvodima kojim su preuzeti zahtjevi EU direktiva i OIML preporuka. Ova kontrola je veoma značajna za zaštitu potrošača na domaćem tržištu kao i za izvoz proizvoda na EU tržište. Svi subjekti koji se bave pretpakovanjem u Republici Srpskoj dužni su da o tome obavijeste Republički zavod za standardizaciju i metrologiju. Na osnovu tih obavještenja napravljen je registar subjekata koji se bave pretpakovanjem u Republici Srpskoj.

     Kontrolu pretpakovanih proizvoda Republički zavod za standardizaciju i metrologiju vrši prema raspoloživim kapacitetima i Planu nadzora a obuhvaćena je čitava teritorija Republike Srpske i svi značajniji pakeri.

     Namjera je bila da se, u prvom redu, preduzetnici i pravna lica koji obavljaju djelatnost pretpakovanja proizvoda registruju kao pakeri i da se nadzorom pokrije što veća teritorija Republike Srpske.

Nadzor nad pretpakovanim proizvodima u 2016. godini

     Republički zavod za standardizaciju i metrologiju je u toku 2016. godine izvršio metrološki nadzor nad pretpakovanim proizvodima kod 13 većih pakera na teritoriji čitave Republike Srpske i pri tome je ispitano 25 različitih proizvoda.

     Pakeri kod kojih je izvršen metrološki nadzor su sljedeći:

 1. "BOM - IMPEKS" d.o.o., Jovana Bijelića bb, 78000 Banja Luka
 2. "ADRIA MM" d.o.o., Prijedorski put bb, 78000 Banja Luka
 3. "MIRA" a.d., Kralјa Aleksandra 3., Prijedor
 4. "MLADEGS PAK" d.o.o., Vijaka bb, Prnjavor
 5. "MLJEKARA PAĐENI" d.o.o., Plana bb, Bileća
 6. "SWISSLION" d.o.o., Nikšićki put bb, Trebinje
 7. "DUKAT" d.o.o., Industrijska zona bb, Aleksandrovac
 8. "MINEA" d.o.o., Ljevčanska 21., Gradiška
 9. "HELF SWEETS" d.o.o., N. Topola, Agroindustrijska zona bb, Nova Topola
 10. "FRUCTA TRADE" d.o.o. Derventa, Želјeznička bb, Derventa
 11. "DAŽ" d.o.o. Zvornik, Ekonomija, Deveta ulica 30., Zvornik
 12. "SPEKTAR DRINK" d.o.o. Bijelјina, Sremska 4., Bijelјina
 13. "MLIJEKOPRODUKT" d.o.o. Kozarska Dubica, Vrioci bb, Kozarska Dubica

Ispitano je 25 različitih proizvoda a analiza dobijenih rezultata data je u sljedećim tabelama:                                                                                                                                                              

Red.
br.
Naziv proizvoda Znak „e“ Uzorak Broj komada iz uzorka Prihvatanje
serije
≥ Qn u T1 u T2 < T2
1 OMCAFFE Premium 200 g da 50 21 29 0 0 da
2 ROLERI vafel list 150 g da 50 0 35 15 0 ne
3 Frondi maxi nougat 250 g ne 80 63 17 0 0 da
4 Lilly vanilin keks 270 g ne 80 70 10 0 0 da
5 Ketchup 1000 g ne 80 40 40 0 0 da
6 Limuntus 10 g da 125 111 14 0 0 da
7 Kisela pavlaka 20% 1000 g ne 50 47 3 0 0 da
8 Kisela pavlaka   180 g ne 80 80 0 0 0 da
9 Love you čokolada 75 g ne 125 41 84 0 0 da
10 Love you gumeni bombon 90 g ne 125 99 26 0 0 da
11 MaxClean 500 ml ne 50 40 10 0 0 da
12 Kafa MINEA 100 g da 50 50 0 0 0 da
13 Kafa MINEA instant 18 g da 80 49 30 1 0 da
14 MENTOL LEDENI 100 g ne 80 33 39 8 0 ne
15 Prašak za pecivo 12 g ne 80 56 24 0 0 da
16 RD caffe 100 g ne 80 75 25 0 0 da
17 TOMICO biber 50 g ne 80 73 7 0 0 da
18 PANDA flips 100 g ne 80 25 35 20 0 ne
19 NOVI domaći cookies 250 g ne 80 11 69 0 0 da
20 Štrudle krem punjene 230 g ne 50 50 0 0 0 da
21 Šećer u kockama 900 g ne 50 23 17 10 0 ne
22 Marmelada extra domaća 700 g ne 50 34 16 0 0 da
23 Jagoda voćni nektar   200 ml ne 80 0 75 5 0 ne
24 Moja Kravica KISELO VRHNJE 750 g ne 80 67 23 0 0 da
25 Vitalia Jogurt 1.6% mm 1 kg ne 125 122 3 0 0 da
Ukupno: 1940 1280 631 59 0  

 

Procentualno učešće proizvoda sa znakom „e“
Sa znakom „e“ 20%
Bez znaka „e“ 80%

 

Procentualno učešće uzoraka
50 32%
80 52%
125 16%

 

Procentualno učešće kontrole preko mase ili preko zapremine
Kontrola preko mase 92%
Kontrola preko zapremine 8%

 

Raspored uzoraka po oblastima
Preko Qn 1280 65.98%
U polju T1 631 32.53%
U polju T2 59 2.59%
Ispod T2 0 0 %

 

Procent prihvatanja i odbijanja serije
Prihvatanje 80%
Odbijanje 20%