Овлашћена лабораторија за верификацију бројила електричне енергије

       Републички завод за стандардизацију и метрологију Републике Српске је, на основу члана 28. став 3. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 33/16) и Правилника о условима и поступку давања овлашћења за обављање послова верификације мјерила („Службени гласник Републике Српске“, број 61/14), издао Рјешење о овлашћивању лабораторије за верификацију мјерила“ акредитованој лабораторији „МИКРОЕЛЕКТРОНИКА“ а.д., Бања Лука, за обављање верификације сљедећих мјерила:

     - статичка бројила активне енергије (индекс класе A, B, C),

     - статичка бројила активне енергије (класе 0.2S и 0.5S),

     - статичка бројила реактивне енергије (класе 2 и 3),

     - електронска (статичка) бројила активне електричне енергије класе тачности 0.2S и 0.5S,

     - електронска (статичка) бројила активне електричне енергије класе тачности 1 и 2 и

     - електронска (статичка) бројила реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3.

     Ова лабораторија је акредитована од стране Института за акредитацију (BATА) према стандарду BAS EN ISO/IEC 17020 као инспекцијско тијело и овлашћена од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију и уписана у Регистар овлашћених лабораторија под ознаком ОЛ002.

       Подручје акредитације лабораторије можете погледати овдје.

       Сертификат о акредитацији лабораторије можете погледати овдје.

     Рјешење о овлашћивању можете погледати овдје.

       Надзор над одржавањем прописаних услова у лабораторији и над верификацијом мјерила вршиће Републички завод за стандардизацију и метрологију у складу са чланом 46. Закона о метрологији у Републици Српској.