ПКРС - Акредитација лабораторија

Привредна комора Републике Српске, у сарадњи са Институом за акредитовање БиХ (BATA), Координационим тијелом за инфраструктуру квалитета Владе Републике Српске и Министарством за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске,организовала је семинар на тему Акредитовање лабораторија, тијела за оцјену усаглашености и инспекцијских тијела у Босни и Херцеговини.

Семинар је одржан 25.05.2016. године са почетком у 09:30 часова у просторијама Привредне коморе Републике Српске.

Циљ семинара је био упознавањe тијела за оцјену усклађености са системом акредитације у Босни и Херцеговини, као и са процедурама акредитације у складу са захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17025 и BAS EN ISO/IEC 17020. На семинару је представљена и улога Координационог тијела за инфраструктуру квалитета Републике Српске у области акредитације.

На семинару је истакнут значај акредитације, тј. формалног признања да је неко тијело за оцјењивање усаглашености (лабораторија, тијело за сертификацију, инспекцијско тијело) компетентно да проводи активности оцјењивања усаглашености у складу са међународноприхваћеним правилима, а обрађене су сљедеће теме:

1. Улога Координационог тијела за инфраструктуру квaлитета Републике Српске у области
   акредитације
- Наташа Жугић, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
                                 Републике Српске

2. Систем акредитовања у БиХ - Василије Хамовић, Институт за акредитовање БиХ (BATA)

3. Процедуре акредитовања лабораторија, тијела за оцјену усклађености и инспекцијских
     тијела према стандардима
BAS EN ISO- Алија Хајдар, Инситут за акредитовање БиХ (BATA)

Испред Републичког завода за стандардизацију и метрологију на семинару су учествовали:

1. Драго Бијелић, дипл.инж.
2. Ранко Љепојевић, дипл.инж.
3. Дубравка Пецаљ, дипл.инж.
4. Добривоје Бјелобрк, дипл.инж.
5. Недељко Бенцуз, дипл.инж.