Прва овлашћена лабораторија за верификацију мјерила у РС

       Републички завод за стандардизацију и метрологију Републике Српске је, на основу члана 11. став 4. Закона о метрологији у Републици Српској, („Службени гласник Републике Српске“, бр.13/02 и 100/11) и члана 190. Закона о општем управном поступку, („Службени гласник Републике Српске“, бр.13/02, 87/07 и 50/10), издао Рјешење о овлашћивању лабораторије за верификацију мјерила“ акредитованој лабораторији „EIB INTERNATIONALE“ а.д. ПЈ „PREVING“ Бањалука, Скендера Куленовића 14, Бањалука, за обављање верификације на мјесту коришћења сљедећих мјерила:

1) уређаја за мјерење силе кочења код моторних возила 0-40 kN,

2) манометара за мјерење притиска у пнеуматицима 0-16 bar,

3) анализатора издувних гасова код бензинских мотора,

4) опациметара и

5) уређаја за провјеру великог и обореног свјетла на возилима (реглоскопа).

       Ова лабораторија је акредитована од стране Института за акредитацију (BATА) према стандарду BAS EN ISO/IEC 17020 као инспекцијско тијело и прва је лабораторија за верификацију мјерила законске метрологије у Републици Српској овлашћена од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију и уписана у Регистар овлашћених лабораторија под ознаком ОЛ001.

       Подручје акредитације лабораторије можете погледати овдје.

       Сертификат о акредитацији лабораторије можете погледати овдје.

       Надзор над одржавањем прописаних услова у лабораторији и над верификацијом мјерила вршиће Републички завод за стандардизацију и метрологију у складу са чланом 21. Закона о метрологији у Републици Српској.

      

Контакт подаци лабораторије су:

a.d. ЕIB INTERNATIONALE PJ PREVING

Инспекцијско тијело –Тип Ц

ул. Скендера Куленовића 14, 78 000, Бања Лука

телефон: 051/211-212

меил: 

Руководилац: Драган Мишић, дипл.инж.маш.

 

1

 

2

 

3