Управљање знањем у систему квалитета

   Привредна комора Републике Српске у сарадњи са Јавном установом Агенцијом за акредитацију високошколских установа Републике Српске (ХЕАА) организовала је семинар на тему: „Управљање знањем у систему квалитета“ – Управљање организационим ресурсима у ISO 9001:2015.
   
Семинар је одржан 13.04.2016. године у просторијама Привредне коморе Републике Српске, са почетком у 10:00 часова.
    Циљ семинара је био упознавање са основама управљања знањем у организацијама, оспособљавање за препознавање и категоризацију знања и и нтелектуалног капитала у властитој организацији, упознавање са директним и индиректним захтјевима нове верзије стандарда
ISO 9001:2015 са фокусом на захтјеве за управљање знањем.
    Семинар је био намијењен већ постојећим кадровима који су укључени у Систем управљања квалитетом а прије свега менаџерима квалитета, аудиторима, руководиоцима развојних и кадровских  функција.
    Предавачи на семинару су били: др Мирослав Бобрек, Татјана Радаковић, Сандра Црногаћа и Оксана Бачински.

Испред Републичког завода за стандардизацију и метрологију на семинару су учествовали:
1. Драго Бијелић, дипл.инж.
2. Татјана Прерадовић, дипл.инж.