Tehničko zakonodavstvo Crne Gore i infrastruktura kvaliteta

   U Konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpskeu Banja Luci,12. aprila 2016. godine sa početkom u 9:30 časova, održana je radionica „Tehničko zakonodavstvo Crne Gore i infrastruktura kvaliteta“.
    Predavači su bili: Dragan Vukčević i  Ana Martinović, eksperti za oblast infratsrukture kvaliteta i članovi radnih tijela Crne Gore i EU, formiranih prema SSP i članovi Grupe za pregovaračko Poglavlje 1- Slobodan protok roba.
    Radionica je bila namijenjena članovima Koordinacionog tijela za infrastrukturu kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj, imenovanih Rješenjem Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-853/14 od 30. aprila 2015. god., ali i članovima radnih grupa imenovanih Rješenjem Vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-2679/10 od 23.12.2012.god., te ostalim službenicima u republičkim organima uprave koji učestvuju u definisanju javnih politika i pripremi zakona i podzakonskih akata iz oblasti Slobodnog protoka roba, kao i nadležnim inspekcijskim organima Republike Srpske.
    Radionica je organizovana u saradnji i uz podršku  Agencije za državnu upravu Republike Srpske, a ima za cilј prenos iskustva Crne Gore u procesu preuzimanja zakonodavstva i principa Evropske unije u oblasti tehničkih propisa i Poglavlјa 1- Slobodno kretanje roba, kao i  iskustva iz procesa pridruživanja i  priprema za pregovore o članstvu u EU.  

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju na radionici su učestvovali:
1. Drago Bijelić, dipl.inž.
2. Dobrivoje Bjelobrk, dipl.inž.
3. Ranko Ljepojević, dipl.inž.

 

213