Радионица-претпаковани производи-практичан приказ

У организацији Привредне коморе Републике Српске и Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бања Лука, 17.03.2016. године, у просторијама Привредне коморе Републике Српске у Бања Луци, одржана је радионица на тему „Примјена правилника о претпакованим производима и практични примјери метролошке контроле над претпакованим производима“.

Учеснике семинара поздравили су: Оливера Радић - у име домаћина и Ранко Љепојевић  у име Републичког завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске.

На семинару је одржана презентација:
Прaвилник o прeтпaкoвaним прoизвoдимa (Службeни глaсник Рeпубликe Српскe, 61/14) - Недељко Бенцуз, дипл.инж. Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Након презентације је вођена дискусија и одговарано је на постављена питања, при чему су остварени контакти између учесника и ријешене неке дилеме пакера око одређивања таре производа, вођења евиденције приликом њихове интерне контроле у току паковања производа и слично.

У другом дијелу радионице извршени су практични прикази вагања:
1) Ванилин шећер, 8 грама, са знаком „е“, узорак од 50 комада

2) Ванилин шећер, 10 грама, без знака „е“, узорак од 50 комада


За свако вагање одштампани су добијени резултати уз напомену да узорци нису репрезентативни јер су купљени у продавници и употребљени су само ради приказа начина на који ће Републички завод за стандардизацију и метрологију вршити надзор.

Добијене резултате вагања можете погледати:

1) Резултати-са знаком „е“

2) Резултати-без знака „е“


Семинар је био нaмиjeњeн свим приврeдним субјектима који се баве претпаковањем или увозом претпакованих производа, а имао је за циљ пружање информација о усклaђивaњу прoизвoдних прoцeсa сa Прaвилникoм о
прeтпaкoвaним прoизвoдимa и практичан приказ вагања производа приликом метролошког надзора од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију.


Испред Републичког завода за стандардизацију и метрологију на семинару су учествовали:

1) Недељко Бенцуз, дипл.инж.

2) Ранко Љепојевић, дипл.инж.

3) Дубравка Пецаљ, дипл.инж.

4) Добривоје Бјелобрк, дипл.инж.

5) Драго Бијелић, дипл.инж.

 

 207

208

 

209

 210

 211

212

 

 

У организацији Привредне коморе Републике Српске и Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бања Лука, 17.03.2016. године, у просторијама Привредне коморе Републике Српске у Бања Луци, одржана је радионица на тему „Примјена правилника о ппетпакованим производима и практични примјери метролошке контроле над претпакованим производима“.

Учеснике семинара поздравили су: Оливера Радић - у име домаћина и Ранко Љепојевић  у име Републичког завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске.

На семинару је одржана презентација:
Прaвилник o прeтпaкoвaним прoизвoдимa (Службeни глaсник Рeпубликe Српскe, 61/14) -
    Недељко Бенцуз, дипл.инж. Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Након презентације је вођена дискусија и одговарано је на постављена питања, при чему су остварени контакти између учесника и ријешене неке дилеме пакера око одређивања таре производа, вођења евиденције приликом њихове интерне контроле у току паковања производа и слично.

У другом дијелу радионице извршени су практични прикази вагања:
1) Ванилин шећер, 8 грама, са знаком „е“, узорак од 50 комада

2) Ванилин шећер, 10 грама, без знака „е“, узорак од 50 комада

За свако вагање одштампани су добијени резултати уз напомену да узорци нису репрезентативни јер су купљени у продавници и употребљени су само ради приказа начина на који ће Републички завод за стандардизацију и метрологију вршити надзор.

Добијене резултате вагања можете погледати:

1) Резултати-са знаком „е“

2) Резултати-без знака „е“

Семинар је био нaмиjeњeн свим приврeдним субјектима који се баве претпаковањем или увозом претпакованих производа, а имао је за циљ пружање информација о усклaђивaњу прoизвoдних прoцeсa сa Прaвилникoм о прeтпaкoвaним прoизвoдимa и практичан приказ вагања производа приликом метролошког надзора од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију.

Испред Републичког завода за стандардизацију и метрологију на семинару су учествовали:

1.       Недељко Бенцуз, дипл. инж.

2.       Ранко Љепојевић, дипл.инж.

  1. Дубравка Пецаљ, дипл.инж.
  2. Добривоје Бјелобрк, дипл.инж.
  3. Драго Бијелић, дипл.инж.