Семинар - Технички прописи, оцјењивање усаглашености и надзор над тржиштем

 

     Привредна комора Републике Српске je, у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске, организовала семинар на тему:

Технички прописи, оцјењивање усклађености производа и надзор над тржиштем у Републици Српској, који је одржан 25.02.2016. године у просторијама Привредне коморе Републике Српске, са почетком у 10 часова.

     Циљ семинара је био упознавањe привредника отренутно важећим техничким прописима и стандардима у Републици Српској и Босни и Херцеговини, усаглашавању техничке регулативе са ЕУ захтјевима, оцјењивању усаглашености производа прије њиховог пуштања на тржиште и обавезама произвођача, стандардима који прате техничке прописе и њиховој нотификацији, те систему надзора над тржиштем у Босни иХерцеговини, инспекцијском надзору у Републици Српској и обавезама пословних субјеката у области безбједности непрехрамбених производа.На семинару је представљена законска регулатива из ове области у Републици Српској, у Босни и Херцеговини, у земљама окружења и Европској унији, као и пресјек осталих релеватних прописа који су преузети из Европске уније и који су у плану за преузимање у правни систем Републике Српске.

     Семинар је био намијењен привредним друштвима, тијелима за оцијену усклађености, консултантима, консултантским кућама, универзитетима и осталим заинтересованим странама.

     На семинару је било око 50 пријављених учесника.

Обрађене су сљедеће теме:

1. „Технички прописи и инфраструктура квалитета у Републици Српској“ – Наташа Жугић,
        Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске.

2. „Нотификација стандарда и информисање“ – Драго Бијелић, Републички завод за
       стандардизацију и метрологију Републике Српске.

3. „Систем надзора над тржиштем Босне и Херцеговине и обавезе пословних субјеката у
       области безбједности непрехрамбених производа
“ – Самир Бекто, Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине.

4. „Инспекцијски надзор у области безбједности непрехрамбених производа у Републици Српској“ – Грозда Бабић, Тржишна инспекција Инспектората Републике  Српске.

На крају семинара је одржана дискусија у вези одржаних презентација и одговарано је на постављена питања од стране учесника.

Испред Републичког завода за стандардизацију и метрологију на семинару су учествовали:

1. Драго Бијелић, дипл.инж.

2. Добривоје Бјелобрк, дипл.инж.

3. Недељко Бенцуз, дипл.инж.

 

204

205

206