Seminar iz kontrole pretpakovanih proizvoda - Sarajevo

 

     U okviru projekta „Jačanje metrologije i infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini“ u periodu od 09.11.2015. godine do 13.11.2015. godine, u Sarajevu je održan seminar na temu „Praktično sprovođenje kontrole pretpakovanih proizvoda“. Seminar je održan u Institutu za metrologiju Bosne i Hercegovine a izvršena je i kontrola pretpakovanih proizvoda u fabrici Milkos, konkretno: mlijeko od 1 litre i jogurt od 1 litre.

     Predavač na seminaru je bio Klaus Helmboldt iz PTB-a.

Na seminaru su bile obrađene sljedeće teme:

  1. Zakonski uslovi za pretpakovane proizvode u vezi sa OIML R 87 i evropskim direktivama,
  2. Uvod u opremu za kontrolu pretpakovanih proizvoda,
  3. Potvrđivanje test sertifikata za nabavljene piknometre,
  4. Uvod u softver za kontrolu pretpakovanih proizvoda – sFPPK,
  5. Praktične vježbe u laboratoriji,
  6. Praktične vježbe u preduzeću,
  7. Određivanje gustoće za gazirana pića (boca kao piknometar).

     Entitetske institucije za metrologiju su na seminaru dobile i sljedeću opremu: laptop sa softverom za kontrolu pretpakovanih proizvoda, piknometar i laserski štampač.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju na seminaru su učestvovali:

  1. Dubravka Pecalj,
  2. Nedeljko Bencuz i
  3. Drago Bijelić.

 181

 

182

 

183

 

 185-1

 

186

 

187

 

188

 

189

 

190

 

 191

 

192