Kongres metrologa 2015

 

 

U organizaciji Građevinskog fakulteta univerziteta u Beogradu, Društva metrologa, Direkcije za mjere i dragocjene metale i Fakulteta tehničkih nauka univerziteta u Novom Sadu, u periodu od 12.10.2015. do 15.10.2015. godine, na Zlatiboru, održan je Kongres metrologa 2015. Nakon otvaranja kongresa, izložena su dva rada po pozivu:

 1. Metarska konvencija i predložena redefinicija osnovnih jedinica
 2. O svjetlosti

 

U toku kongresa su izloženi sljedeći radovi:

 1. Metode etaloniranja kalibratora Keithley 263 i referentnih etalona Fluke 510A pri interlaboratorijskom poređenju prema protokolu PT-E-DCACR-1-2014 (Zoran Knežević),
 2. Analiza proračuna mjerne nesigurnosti etaloniranja električne otpornosti otpornika DC struje digitalnim multimetrom Agilent 34420A (Milana Nikolić),
 3. Projektovanje, izrada i validacija aparature za određivanje toplotne provodnosti slabo provodnih čvrstih materijala po metodi jednostrane zaštićene tople ploče (Marijana Terzić, Nenad Milošević, Nenad Stepanić),
 4. Metoda etaloniranja harmonijskih izobličenja digitalnog multimetra Keithley 2015 u tehničkom opitnom centru (Slavko Vukanić),
 5. Instalacija za kalibraciju protokomjera visoke tačnosti (Miroslav Benišek, Dejan Ilić, Đorđe Čantrak, Novica Janković),
 6. Estimacija performansi referentnog naponskog izvora za kalibraciju 3 ½ cifarskih digitalnih multimetara van laboratorije (Marjan Urekar, Marina Bulat, Nemanja Gazivoda, Zoran Mitrović, Jovan Mitrović),
 7. Etaloniranje digitalnih termohigrometara (Mirjana Mladenović, Vitomir Mrvaljević, Dragan Lazić),
 8. Uticaj softverskog povećanja rezolucije na statističke karakteristike A/D konverzije DC napajanja razvijenog u Institutu Vinča (Dušan Radivojević, Nenad Milošević),
 9. Radionica – Međulaboratorijska poređenja (Slavica Simić),
 10. Baždarenje horizontalnih, cilindričnih, nepokretnih rezervoara metodama ručne geometrije, laserskog skeniranja i volumetrije i prikaz dobijenih rezultata u vidu dijagrama (Drago Bijelić, Nedeljko Bencuz, Ranko Ljepojević),
 11. Ispitivanje diferencijalnih unidirekcionalnih pretvarača pritiska (Želimir Nedović),
 12. Analiza perioda etaloniranja mjernih instrumenata u metrološkoj laboratoriji Orao a.d. (Vlastimir Gluhović, Srđan Damjanović, Biljana Petrić),
 13. Eksperimentalno određivanje faktora prigušenja i kašnjenja oscilacija temperature građevinskih objekata (Milica Mirković, Goran Todorović, Radovan Gospavić, željko Jovanović, Ljiljana Brajović),
 14. Validation of Non-standard methods for calibrating terrestrial laser scanners (Jelena Gučević, Siniša Delčev, Vukan Ogrizović, Stefan Miljković),
 15. Mjerenje kratkotrajne stabilnosti frekvencije – mogućnosti laboratorije Tehničkog opitnog centra i dalji razvoj (Ivica Milanović, Neda Spasojević, Miša Markuš),
 16. Sistem za mjerenje brzine projektila i brzine paljbe VFR-2 i postupak njegovog etaloniranja (Miša Markuš, Neda Spasojević, Ivica Milanović),
 17. Metrološka verifikacija 2-bitnog stohastičkog instrumenta za mjerenje efektivne vrijednosti uniformnog šuma (Platon Sovilj, Dragan Pejić, Bojan Vujičić, Marjan Urekar, Nemanja Gazivoda),
 18. Prikaz osnovnih modela grešaka inercijalnih senzora (Dragan Lazić),
 19. Radionica – Normativna dokumenta (direktive) DMDM i standardi (Borislav Tanasić),
 20. Legure zlata za izradu nakita – od prije 140 godina do danas (Mladen Mirić, Miloš Đorđević),
 21. Gravitacioni gradiometri koji se koriste u satelitskim misijama – princip rada i mjerne karakteristike (Sofija Naod, Ljiljana Brajović, Oleg Odalović, Miodrag Malović, Goran Todorović, Radovan Gospavić),
 22. Sistem za mjerenje i obradu podataka o kvalitetu vazduha (Srđan Damjanović, Predrag Katanić, Borislav Drakul).

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju na Kongresu metrologa 2015. su učestvovali: Drago Bijelić, Nedeljko Bencuz i Dubravka Pecalj.

 

Otvaranje2015

 Drago

 

KM2015-zajedno1

 

KM2015-zajedno2

 

Voz

 

Izlet2015