Ocjenjivanje usaglašenosti industrijskih proizvoda i Ce označavanje

   Privredna komora Republike Srpske je, u saradnji sa Asocijacijom za kvalitetu BiH i Njemačkom agencijom za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ), organizovala seminarnatemu „Ocjenjivanje usaglašenosti industrijskih proizvoda i Ce označavanje“, koji je održan usrijedu, 18.06.2014. godine, sapočetkomu 09:30 časova, u velikoj sali Privredne komore Republike Srpske, Đure Daničića 1/II, 78 000 Banja Luka.

   Seminar je namjenjen proizvođačima (direktorima, vlasnicima, tehničkim rukovodiocima i direktorima proizvodnje) koji žele da usluge i proizvode plasiraju na zapadnoevropskom tržištu, odnosno treba da dokažu da su njihovi proizvodi usaglašeni sa zahtjevima direktiva EU. To podrazumjeva da se upoznaju sa direktivama novog pristupa, sa esencijalnim i sigurnosnim zahtjevima, harmonizovanim standardima, ocjenjivanjem usaglašenosti, tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti, te izradom tehničkog dosijea i dobijanja deklaracije o usaglašenosti / Ce oznake.

Na seminaru su obrađene sledeće teme:

  1. Direktive novog pristupa ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda
  2. Osnovni koraci u izradi tehničkog dosijea i deklaracija o usaglašenosti

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, seminaru su prisustvovali:

  1. Nikola Đukić, dipl.inž.
  2. Drago Bijelić, dipl.inž.
  3. Ranko Ljepojević, , dipl.inž.
  4. Dobrivoje Bjelobrk, dipl.inž.