Osma konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine

     Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini, kao nacionalni predstavnik Bosne i Hercegovine u EOQ, povodom Svjetskog dana kvaliteta i Evropske nedjelje kvaliteta, organizovala je 8. Konferenciju kvaliteta u Bosni i Hercegovini, koja je održana u Trebinju 18. i 19. novembra, u Hotelu Leotar.

     I ove godine, četvrti put zaredom, Konferenciju su partnerski organizovali Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini i Privredna štampa d.o.o. iz Sarajeva, u okviru izdanja Poslovne novine u sklopu partnerstva na projektu „Unapređenje kulture kvaliteta u Bosni i Hercegovini i dodjela Državne nagrade za kvalitet“. Cilj ovog projekta je kontinuirana promocija ideje kulture kvaliteta i razmjena iskustava iz oblasti upravljanja sistemom kvaliteta između ljudi, organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini, te promocija Državne nagrade za kvalitet.

     Tokom prvog dana Konferencije, prezentovane su teme koje se odnose na ulogu medija u promociji kvaliteta, kvaliteta u javnoj upravi, te pristupa koji se odnosi na  standarde, standardizaciju i tehničku regulativu u funkciji održivog razvoja u Bosni i Hercegovini:

 • Uloga medija u promociji kvaliteta – Darija Marković, predstavnik Privredne štampe d.o.o.   Sarajevo,
 • Strast za kvalitetom – podrška uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini - Mirko Đafić
 • Sistem metrologije u Bosni i Hercegovini – Alma Aganović, Institut za metrologiju Bosne i Hercegovine,
 • Stanadrdi, stanadrdizacija i tehnička regulativa u funkciji održivog razvoja Bosne i Hercegovine - Goran Tešanović, Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
 • Okrugli sto na temu: „Kvalitet – održivi razvoj – put u Evropsku uniju

    Drugi dan konferencije prezentovane su teme o ulozi i značaju akreditacije u održivom razvoju Bosne i Hercegovine, standardima kvaliteta u visokoškolskim  ustanovama, sigurnosti i kvalitetu prehrambenih proizvoda na bosanskohercegovačkom tržištu i iskustvima na uvođenju i imeplementaciji integrisanih sistema upravljanja:

 • Uloga i značaj akreditacije u održivom razvoju Bosne i Hercegovine – Vasilije Hamović, Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine,
 • Integrisani menadžment sistemi – Mirsad Begić,
 • Certificiranje sistema osoblja i proizvoda – predstavnici certifikacijskih kuća,
 • Sigurnost i kvalitet prehrambenih proizvoda na bh. tržištu – Zoran Đerić, Agencija za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini,
 • Kvalitet u zdravstvu – Dr. Fahrudin Kulenović, dr. Aida Pilav,
 • Uvođenje standarda kvaliteta u visokoškolske ustanove – prof. dr. Božo Vukoja.

Zatim je održana Diskusija i zatvaranje Konferencije.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka, u radu Konferencije je učestvovao Drago Bijelić, dipl.inž.

 160

161

162

163