Završna konferencija Twinning projekta

    U petak, 22.03.2013. godine u 11 časova u zgradi Delegacije EU u Bosni i Hercegovini u Sarajevu, održana je završna konferencija Twinning projekta "Podrška Institutu za standardizaciju BiH" koji je finansirala EU iz sredstava IPA 2009.

Ovaj projekt, u trajanju od 16 mjeseci, sa dvomjesečnom pauzom tokom decembra 2012. godine i januara 2013. godine, započeo je 26.09.2011. godine sa ciljem poboljšanja rada Instituta za standardizaciju BiH kroz razvoj i unapređenje informacionog sistema i bolje povezivanje sa evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju, te uspostavljanje informacionog i notifikacionog centra za standarde (Enquiry Point) i kontakt tačaka po određenim tijelima državne uprave.

Projekt je finansirala EU u iznosu od 500.000 eura i BiH u iznosu od 325.000 eura a proveo ga je konzorcij koji čine: Asocijacija za standardizaciju i certifikaciju Španije (AENOR), Institut za standardizaciju Njemačke (DIN) i Institut za standardizaciju Bugarske (BDS).

Cilj završne konferencije je bio da informiše o provedbi projekta i postignutim rezultatima.

Kontakt tačka za Republiku Srpsku nalaziće se u Republičkom zavodu za standardizaciju i metrologiju Banja Luka.


136

137