Seminar "Slobodno kretanje roba"

    Tokom 2012. i 2013. godine Direkcija za evropske integracije je uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) realizirala ciklus od 6 trodnevnih radionica posvećenih Poglavlju 1 acquis-a – Slobodno kretanje roba, koje su održane u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Kako ova tema pokriva veći broj oblasti: akreditacija, standardizacija, metrologija, ocjena usaglašenosti proizvoda i nadzor nad tržištem, bilo je potrebno da se cjelokupna materija obradi u većem broju radnih dana, što je ovaj projekt omogućavao.

Zahvaljujući organizatorima obuke i priznatim ekspertima iz više evropskih zemalja, polaznici obuke su dobili cjelovit i vrlo sadržajan presjek informacija i znanja u svim navedenim oblastima.
Seminare je pohađano 35 polaznika, od čega je 21 dobilo certifikate, a 15 službenika sa svih nivoa vlasti, koji su zadovoljili određene kriterije koji su ranije dogovoreni, imat će priliku proširiti svoje znanje studijskom posjetom relevantnim institucijama u Njemačkoj.
Poseban značaj ovog seminara je bio u činjenici da su se duže vremena zajedno okupljali i radili polaznici iz različitih institucija sa čitave teritorije Bosne i Hercegovine, što im je omogućilo međusobno upoznavanje, razmjenu iskustava i definiranje zajedničkih ciljeva u budućem radu.
Takođe, polaznici su imali priliku da iskažu svoje dalje potrebe za usavršavanjima i obukama, što je i učinjeno u formi tri konkretna prijedloga koje je dalje moguće proslijediti zainteresiranim donatorima za implementaciju.
Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka, obuku su uspješno završili: Dobrivoje Bjelobrk, dipl.inž. i Drago Bijelić, dipl.inž.

133

134

135