Потписан споразум о сарадњи са Електротехничким факултетом Бања Лука

    Дана 25.12.2012. године, у просторијама Електротехничког факултета, потписан је споразум о сарадњи у областима стандардизације и метрологије између Републичког завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске и Електротехничког факултета Бања Лука.

Сарадња између страна састојаће се: у размјени информација, писаних материјала, искустава и заједничког рада у областима стандардизације и метрологије на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине, међусобној помоћи и подршци у раду, спровођењу интерне и екстерне едукације из области стандардизације и метрологије и читаве инфраструктуре квалитета и пружању свих расположивих информација из подручја стандардизације, метрологије и техничке регулативе, узајамном помагању на пољу информатичке инфраструктуре (хардвер, софтвер, документација и особље), редовном размјењивању информација, докумената и публикација и сл..

Споразум су потписали декан Електротехничког факултета проф. др Петар Марић и директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију Никола Ђукић, дипл,инж. 
Потписивању споразума су присуствовали Танаско Тасић, дип.инж. и Ранко Љепојевић, дипл.инж.

130

131