Prezentacija iz oblasti informacionih tehnologija

Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske - Sektor za IT, u saradnji sa Microsoft korporacijom, u utorak, 20.11.2012. godine, u zgradi Vlade Republike Srpske (konferencijska sala), sa početkom u 09.30 časova, organizvao je  jednodnevnu prezentaciju iz oblasti informacionih tehnologija.

U skladu sa Ugovorom o strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srpske i Microsoft korporacije, značajan broj eVlada (eGovernment) - rješenja su implementirana na Microsoft platformama.  Predavači na ovoj prezentaciji bili su upravo prvi ljudi kompanije Microsoft iz BiH i iz regiona.

Između ostalog, na ovoj prezentaciji bilo je govora i o servisima Informacionog sistema Vlade Republike Srpske.

Obrađene su sledeće teme:

  1. Servisi u Vladi Republike Srpske na Microsoft tehnologijama - Krsto Grujić+Sektor za IT Vlade Republike Srpske,
  2. Unified communications - objedinjeno komuniciranje (Exchange i  Lync Server) - Mirad Maglić, Microsoft,
  3. Pilot projekat - Implementacija - Lync Server u Vladi Republike Srpske - Lanako+Sektor za IT Vlade Republike Srpske,
  4. Microsoft Windows 8 / Windows Phone 8 - Enis Šahinović, Microsoft
  5. Microsoft System Center 2012 / Windows server 2012 - Domagoj Pernar, Microsoft,
  6. Pregled novosti po pitanju Microsoft proizvoda u 2012 godini/Share Point - Mirad Maglić, Microsoft.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, prezentaciji je prisustvovao Drago Bijelić, dipl.inž.