Потписан Споразум о сарадњи са Институтом за стандардизацију Србије

Дана 04.06.2012. године потписан је Споразум о сарадњи између Института за стандардизацију Србије и Републичког завода за стандардизацију и метрологију Бања Лука.

Циљ потписивања споразума је да се унаприједи сарадња у области стандардизације ради отклањања техничких баријера у трговини између Републике Српске и Републике Србије, повећања нивоа сигурности, заштите здравља и живота људи и животиња као и очувања животне средине.

Сарадња између страна састојаће се у размјени информација, знања и искустава, као и у заједничком раду када је то од интереса за обе стране.

Ступањем на снагу овог споразума престаје да важи Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Министарства науке и технологије - Републичког завода за патенте, мјере и драгоцјене метале Републике Српске и Савезног завода за стандардизацију Савезне Републике Југославије од 19. Априла 2002. године.