Četvrti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju

Dana 19.03.2012. godine, u sklopu aktivnosti za održavanje četvrtog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, zajedno sa Evropskom komisijom, organizovane su terenske posjete državnim institucijama za infrastrukturu kvaliteta. Ispred Republike Srpske u terenskim posjetama su učestvovali:

 1. Bijelić Drago (Republički zavod za standardizaciju i metrologiju),
 2. Bjelobrk Dobrivoje (Republički zavod za standardizaciju i metrologiju),
 3. Žugić Nataša (Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju).

Raspored posjeta je obavljen prema sledećem rasporedu:

 1. Institut za metrologiju BiH (11.00 do 12.30)
 2. Institut za akreditaciju BiH (14.00 do 15.00)
 3. Institut za standardizaciju BiH (15.30 do 16.30)
 4. Agencija za nadzor nad tržištem BiH (17.00 do 18.00)

U Institutu za metrologiju BiH prvo je održan sastanak sa članovima Evropske komisije na kome je razgovarano o ostvarenom napretku u oblasti metrologije i koordinaciji između državne i entitetskih institucija za metrologiju. Nakon toga, učesnici su obišli sve metrološke laboratorije koje su otvorene na osnovu raznih projekata međunarodne pomoći.

U Institutu za akreditaciju BiH, prvo je održan sastanak na kome je izneseno trenutno stanje i aktivnosti na polju akreditacije a zatim je učesnicima prikazan film o značaju akreditacije.

U Institutu za standardizaciju BiH, održan je sastanak na kome je izneseno trenutno stanje u oblasti standardizacije u BiH i ostvareni stepen koordinacije sa Republičkim zavodom za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske.

U Agenciji za nadzor nad tržištem BiH, održan je sastanak na kome je izneseno trenutno stanje u oblasti nadzora nad tržištem i ostvarena koordinacija sa entitetskim inspekcijama. Istaknuto je da je zajednički napravljena Strategija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine.

Predstavnik Evropske komisije je istakao da je oblast standardizacije i nadzora nad tržištem, primjer kako je moguće ostvariti vrlo dobru koordinaciju između državnih i entitetskih institucija.

Dana 20.03.2012. godine, sa početkom u 9.00 časova, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, održan je četvrti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju sa drugim zemljama kandidatima.

Izlagači ispred institucija Republike Srpske su bili:

 1. Dušanka Tegeltija, pomoćnik ministra, Ministarstvo trgovine i turizma RS,
 2. Sanja Radojčić, pomoćnik ministra, Ministarstvo finansija RS,
 3. Aleksandra Živković, Ministarstvo finansija RS,
 4. Milka Latinčić, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS,
 5. Zorica Ljepojević, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS,
 6. Drago Bijelić, Republički zavod za standardizaciju i metrologiju RS,
 7. Nataša Žugić, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS
 8. Milica Bodroža, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS

Dnevni red sastanka za dan 20.03.2012. godine je bio sledeći:

 1. Otvaranje sastanka – usvajanje dnevnog reda i uvodne napomene,
 2. Slobodno kretanje roba
 3. Industrijska politika,
 4. Mala i srednja preduzeća,
 5. Oporezivanje i
 6. Carine

Dnevni red sastanka za dan 21.03.2012. godine je bio sledeći:

 1. Trgovina,
 2. Saradnja sa drugim zemljama kandidatima (član 15, 16 i 17. SSP-a)
 3. Razno
 4. Zaključna razmatranja