Druga sjednica drugog saziva Komisije za metrologiju Republike Srpske

Dana 07.03.2012. godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju (RZSM), ulica Radoja Domanovića 2b, Banja Luka, održana je druga sjednica drugog saziva Komisije za metrologiju Republike Srpske (KMRS).

Na sjednici je razmatran sledeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa prve sjednice KMRS drugog saziva,
  2. Kratka informacija o realizaciji zaključaka sa prve sjednice KMRS drugog saziva,
  3. Razmatranje i usvajanje Kratke informacije o stanju u RZSM,
  4. Razmatranje Izvještaja o radu RZSM (sa naglaskom na oblast metrologije)  u 2011. godini, sa finansijskim pokazateljima,
  5. Razmatranje prijedloga Programa rada RZSM za 2012. godinu (sa naglaskom na oblast metrologije)  i davanje saglasnosti na isti,
  6. Tekuća pitanja u oblasti metrologije u Republici Srpskoj  i Bosni i Hercegovini

             6.2.Aktuelni međunarodni projekti: IPA 2011-2013,

             6.3.Implementacija EU direktiva novog pristupa u BiH (MID; NAWI i druge),

             6.4. Saradnju RZSM sa drugim institucijama iz oblasti metrologije,

             6.5. Rad Savjeta za metrologiju BiH (nacrt novog Zakona o metrologiji BiH, Strategija razvoja metrološkog sistema
                    u BiH),

             6.6.Tekući problemi u vezi mjerila i predmeta od dragocjenih metala.

7. Razno.

Sjednica je završena u 15.30 časova, a zapisnik sa sjenice će biti dostavljen svim članovima komisije.