Održan Kongres metrologa 2011 u Kladovu

U organizaciji Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Društva metrologa Srbije i Direkcije za mjere i dragocjene metale, u periodu od 17.-19.oktobra 2011. godine, u mjestu Kladovo (Republika Srbija) održan je Kongres metrologa 2011.

Učesnici kongresa su bili smješteni u hotelu „Đerdap“ u Kladovu koji se nalazi na samoj obali Dunava.

Nakon prijave učesnika i svečanog otvaranja kongresa, prezentovana su dva rada po pozivu:

1)     Akreditovane laboratorije za etaloniranje (ATS – Dušanka Santovac),

2)     Samouzbudne vibracije čelično-staklenog pročelja zgrade (Univerzitet u Zagrebu – Milenko Stegić, B.Bjelajac)

Ostale teme prezentovane su po sledećim sesijama:

1)     Građevinarstvo:
- Ispitivanje statičkim opterećenjem AB stuba visoko-energetske mreže u cilju utvrđivanja njegove nosivosti,
- Ispitivanje saobraćajne signalizacije i fotometrijska mjerenja u bezbjednosti saobraćaja,
- Mjerenje temperature i relativne vlažnosti vazduha na fasadama zgrada,
- Platforma za razvoj sistema umreženih mjernih pretvarača,
- Mreža bežičnih senzora za mjerenje vibracija na građevinskim objektima,
- Realizacija uređaja za mjerenje intenziteta svjetlosti u plastičnom optičkom vlaknu.

2)     Mjerenje električnih veličina:
- Kalibraciona termostatska kupatila sa Pelitijevim toplotnim pumpama,
- Mjerenje impedanse naizmjeničnim mjernim mostom sa dva izvora,
- Međunarodno potvrđivanje nacionalne realizacije ITS-90 u opsegu temperatura -38,8344 oC do 419,527 oC,
- Analiza aktuelnih mjernih pretvarača struje,
- Problemi mjerenja brzine provodne tečnosti u tački elektromagnetnom metodom i predlog rješenja,

3)     Mjerenje geometrijskih veličina:
- Određivanje preciznosti mjerenja dužina elektrooptičkim daljinomjerima linearnom regresijom,
- Međulaboratorijska saradnja – primjeri interkomparacije rezultata mjerenja etalona dužine,
- Metode mjerenja horizontalnih uglova uz primjenu automatizovanih totalnih stanica,
- Projekt za određivanje etalonskih vrijednosti dužina,
- Realizacija projekta za određivanje etalonskih vrijednosti dužina,
- Određivanje greške centrisanja u laboratoriji ML 160.

4)     Mjerenje električnih veličina:
- Validacija automatizovanog etaloniranja senzora mikrotalasne snage u frekvencijskom opsegu od 50 MHz do 26,5 MHz,
- Analiza proračuna mjerne nesigurnosti etaloniranja digitalnog multimetra HP 3456A u okviru interlaboratorijskog poređenja,
- Analiza mjerne nesigurnosti etaloniranja kondenzatorskih mikrofona,
- Primjena analize rizika u etaloniranju,
- Automatizacija etalonitanja digitalnog multimetra HP 3457A,
- Metode etaloniranja digitalnog multimetra HP 3456A pri interlaboratorijskom poređenju prema protokolu PT-E-DMM-1-2010.

5)     Sljedivost u metrologiji:
- Bilateralno poređenje etaloniranja brojila električne energije između EIM-Grčka i DMDM-Srbija,
- Mogućnosti etaloniranja mjernih transformatora u Direkciji za mjere i dragocjene metale,
- Sljedivost rezultata mjerenja,
- Mogućnosti etaloniranja velikih otpornosti u DMDM,
- Etaloniranje GSP disciplinovanog oscilatora u DMDM,
- Obezbjeđenje sljedivosti rezultata mjerenja zvuka u ispitnim laboratorijama.

6)     Mjerenje protoka, temperature i toplote:
- Mogućnosti za mjerenje protoka na ulazu u turbine HE Đerdap 2,
- Poboljšanje uslova za mjerenje protoka u sistemima pod pritiskom,
- Procjena mjerne nesigurnosti pri određivanju toplotne provodnosti metodom aksijalnog toplotnog toka sa zaštitnom oblogom,
- Određivanje specifične toplote i specifične električne otpornosti metala i legura impulsnom metodom sa direktnim grijanjem u širokom temperaturnom opsegu,
- Termodinamičke karakteristike ekoloških lemova za upotrebu u zlatarstvu.

7)     Obrazovanje i obučavanje u mjerenjima i instrumentima:
- Algoritam za izračunavanje amplitude i kašnjenja P300 potencijala,
- Trainmic obuka za mjerenja u hemiji,
- Realizacija virtuelne laboratorije u LabView programskom paketu,
- Prikaz rezultata Euramet projekta No. 1079 „Volumetric and gravimetric calibration of a 20 l proving tank“,
- Etaloniranje uređaja za pregled elektronskih hronotahografa sa procjenom mjerne nesigurnosti.

U toku kongresa za sve učesnike je organizovana: vožnja brodom nizvodno od hotela, muzički program tokom svih večeri, jesenja gozba (priprema svadbarskog kupusa, čvaraka i seljačkog roštilja) i svečana večera, a nakon zatvaranja kongresa, svi učesnici su išli u obilazak HE Đerdap I.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka, u radu kongresa su učestvovali:

1)     Jovanić Miloš, dipl.inž.

2)     Bjelobrk Dobrivoje, dipl.inž.

3)     Bijelić Drago, dipl.inž.

93

94

95

96

97

98

 

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111