Закони у области метрологије

Закон о метрологији у Босни и Херцеговини

 
 

Одлука о Закону о метрологији у Босни и Херцеговини коју је донио Високи представник у Босни и Херцеговини 12.11.2000.год. и која је претходила доношењу овога закона, објављена је у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 40/00.

Tекст Одлуке можете погледати овдје.

 

Закон о метрологији у Босни и Херцеговини донијела је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине и објављен је у „Службеном листу Босне и Херцеговине“, број 19/01.

Текст овог Закона можете погледати овдје.

 

Закон о метрологији у Републици Српској

 
 

Закон о метрологији у Републици Српској донијела је Народна скупштина Републике Српске и објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 132/22.

Текст овог Закона можете погледати овдје.

 

Закон о мјерним јединицама Босне и Херцеговине

 
 

Одлука о Закону о мјерним јединицама Босне и Херцеговине коју је донио Високи представник у Босни и Херцеговини 12.11.2000.год. и која је претходила доношењу овога закона, објављена је у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 40/00.

Текст ове одлуке можете погледати овдје.

 

Закон о мјерним јединицама Босне и Херцеговине донијела је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине и објављен је у „Службеном листу Босне и Херцеговине“, број 19/01.

Текст овог Закона можете погледати овдје.