014 "Нешковић" д.о.о. Бијељина (12.12.2025.)

"Нешковић" д.о.о. Бијељина

Адреса: Сремска 3
76300 Бијељина 
Тел.: +387 (0) 55 294 321
e-mail:


Лице за контакт: Томо Симић, мастер инжењер саобраћаја, технички руководилац лабораторије

Регистарски број овлашћеног тијела је ОТ014, а рјешење можете погледати овдје.