013 МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (17.02.2025.)

МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Адреса: Карађорђева 71
78000 Бања Лука  
Тел.: +387 (0) 51 211 161
e-mail:
 
Лице за контакт: Ненад Шкорић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, технички руководилац лабораторије

Регистарски број овлашћеног тијела је ОТ013, а рјешење можете погледати овдје.