010 "ROLVAGA" д.о.о Кисељак, Пословна јединица бр.1, "ROLVAGA" Бања Лука (19.02.2027.)

„ROLVAGA“ д.о.о. Кисељак, Пословна јединица бр. 1 "ROLVAGA" Бања Лука

Адреса: Паве Радана бр. 13, Бања Лука
Тел.: +387 (0) 63 338 900
e-mail:
 
Лице за контакт: Јосип Кожул, технички руководилац лабораторије

Регистарски број овлашћеног тијела је ОТ010, а рјешење можете погледати овдје.