009 "TAS - KOMERC" д.о.о. Брчко (09.02.2027.)

"TAS - KOMERC" д.о.о. Брчко

Адреса: Плазуљска број 18
76100 Брчко дистрикт БиХ 
Тел.: +387 (0) 49 301 246
e-mail:
 
Лице за контакт: Душан Пејкић, технички руководилац лабораторије

Регистарски број овлашћеног тијела је ОТ009, а рјешење можете погледати овдје.