007 "NIRMA" д.о.о. Тешањ, Подружница Добој (02.03.2026.)

"NIRMA" д.о.о. Тешањ, Подружница Добој

Адреса: Николе Пашића 5
74000 Добој  
Тел./Факс: +387 (0) 32 692 662; +387 (0) 32 691 190
e-mail:
 
Лице за контакт: Самил Даваровић, технички руководилац лабораторије

Регистарски број овлашћеног тијела је ОT007, а рјешење можете погледати овдје.