Регистри

Регистри 

Субјекти у Републици Српској који посједују рјешење о знаку произвођача предмета од драгоцјених метала

Субјекти у Републици Српској који посједују рјешење о знаку увозника предмета од драгоцјених метала

Произвођачи/увозници предмета од драгоцјених метала у Републици Српској који посједују рјешење да се у њиховим радним просторијама може вршити  верификација предмета од драгоцјених метала

 

Субјекти у Републици Српској који посједују рјешење о знаку произвођача предмета од драгоцјених метала

Републички завод за стандардизацију и метрологију води евиденцију  издатих Рјешења о знаку произвођача предмета од драгоцјених метала, а у  „Службеном гласнику Републике Српске“ објављује скраћени облик донесених Рјешења према Закону о објављивању закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/05 и 110/08).

 

 

Субјекти у Републици Српској који посједују рјешење о знаку увозника предмета од драгоцјених метала

Републички завод за стандардизацију и метрологију води евиденцију  издатих Рјешења о знаку увозника предмета од драгоцјених метала, а у  „Службеном гласнику Републике Српске“ објављује скраћени облик донесених Рјешења према Закону о објављивању закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/05 и 110/08).

 

 

Произвођачи/ увозници предмета од драгоцјених метала у Републици Српској који посједују рјешење да се у њиховим радним просторијама може вршити  верификација предмета од драгоцјених метала 

Републички завод за стандардизацију и метрологију до сада није издао ни једно Рјешење да се у радним просторијама произвођача/увозника предмета од драгоцјених метала може вршити  верификација предмета од драгоцјених метала.