Поднесци у области контроле предмета од драгоцјених метала

 

1. Захтјев за утврђивање (оцјењивање) испуњености услова за додјељивање знака произвођача/ увозника

 

2. Захтјев за утврђивање (оцјењивање) испуњености услова да се у радним просторијама произвођача/ увозника може вршити верификација предмета од драгоцјених метала

 

3. Захтјев за верификацију предмета од драгоцјених метала

 

Захтјев за утврђивање (оцјењивање) испуњености услова за додјељивање знака произвођача/увозника

Произвођачи предмета од драгоцјених метала у Републици Српској израђене предмете од драгоцјених метала морају означити својим одобреним знаком произвођача и једном, стварно припадајућом ознаком финоће, а увозници увезене предмете у Републику Српску само својим одобреним знаком увозника.

Прије стављања у промет или излагања као узорака, наведени предмети од драгоцјених метала морају бити верификовани (испитани и жигосани) републичким жигом Републике Српске.

Произвођачи, односно увозници предмета од драгоцјених метала у Републици Српској који испуњавају услове Правилника о условима за додјељивање знака произвођача и знака увозника предмета од драгоцјених метала (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/05), Рјешењем о знаку произвођача, односно увозника добијају свој знак произвођача/увозника.

Захтјев за оцјењивање испуњености услова за додјељивање знака произвођача/увозника и прописана документација подносе се лично или путем поште Републичком заводу за стандардизацију и метрологију или територијално надлежном Одјељењу за верификацију.

Овај захтјев мора бити таксиран републичком административном таксом у износу од 30,00 КМ према тарифном броју 17. Закона о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске"€œ, бр. 100/11,103/11 и 63/13). Износ таксе се уплаћује у буџет Републике Српске или се таксене маркице лијепе на овај захтјев.

Образац Захтјева за утврђивање (оцјењивање) испуњености услова за додјељивање знака произвођача/увозника дат је овдје.

 
 
 
 
Захтјев за утврђивање (оцјењивање) испуњености услова да се у радним просторијама произвођача/увозника може вршити верификација предмета од драгоцјених метала

Верификацију предмета од драгоцјених метала врше Одјељења за верификацију у својим службеним просторијама или пословним просторијама произвођача, односно увозника који испуњавају услове прописане Правилником о условима за обављање верификације (испитивања и жигосања) предмета од драгоцјених метала у радним просторијама произвођача или увозника (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/05) и који за то посједују Рјешење о верификацији предмета од драгоцјених метала.

Захтјев за оцјењивање испуњености услова за верификацију предмета од драгоцјених метала и прописана документација подносе се лично или путем поште Републичком заводу за стандардизацију и метрологију или територијално надлежном Одјељењу за верификацију.

Захтјев за утврђивање (оцјењивање) испуњености услова да се у радним просторијама произвођача/увозника може вршити верификација предмета од драгоцјених метала мора бити таксиран републичком административном таксом у износу од 30,00 КМ према тарифном броју 17. Закона о административним таксама ("€žСлужбени гласник Републике Српске", бр. 100/11, 103/11 и 63/13). Износ таксе се уплаћује у буџет Републике Српске или се таксене маркице лијепе на овај захтјев.

Образац Захтјева за утврђивање (оцјењивање) испуњености услова да се у радним просторијама произвођача/увозника може вршити верификација предмета од драгоцјених метала дат је овдје.

 

Захтјев за верификацију предмета од драгоцјених метала

У Републици Српској произвођачи, односно увозници предмета од драгоцјених метала морају предмете од драгоцјених метала, прије њиховог стављања у промет или држања припремљених ради стављања у промет, верификовати прописаним републичким жигом.

Захтјев за верификацију предмета од драгоцјених метала и припремљена количина предмета за жигосање подноси се Републичком заводу за стандардизацију и метрологију или територијално надлежном Одјељењу за верификацију у складу са Упутством о поступку верификације предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/05).

Захтјев за верификацију предмета од драгоцјених метала мора бити таксиран прописаном републичком административном таксом у износу од 2 КМ.

Образац Захтјева за верификацију предмета од драгоцјених метала дат је овдје.