Прописи у области контроле предмета од драгоцјених метала

На основу Закона о контроли предмета од драгоцјених метала (''Службени гласник Републике Српске'', бр.13/02), Републички завод за стандардизацију и метрологију је донио следећа подзаконска акта:

 1. Правилник о условима за додјељивање знака произвођача или знака увозника предмета од драгоцјених метала (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/05);
 2. Правилник о условима израде предмета од драгоцјених метала (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/05);
 3. Правилник о ознакама финоће предмета од драгоцјених метала (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/05);
 4. Правилник о знаку произвођача и знаку увозника предмета од драгоцјених метала  (''Службени гласник Републике     Српске'', бр. 10/05);
 5. Правилник о облицима и садржају жигова за верификацију предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/05, 51/05,83/07 и 46/10);
 6. Правилник о службеној легитимацији овлашћених лица за вршење надзора (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/05);
 7. Правилник о начину поступања приликом вршења надзора над предметима од драгоцјених метала (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 61/14);
 8. Правилник о условима за обављање верификације предмета од драгоцјених метала у радним просторијама произвођача или увозника (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/05);
 9. Правилник о начину вршења контроле и степену финоће златних полуфабриката за зубнопротетске предмете(''Службени гласник Републике Српске'', 45/00);
 10. Упутство о поступку утврђивања испуњености услова за додјељивање знака произвођача/увозника и за     верификацију предмета од драгоцјених метала у радним просторијама произвођача/увозника у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/05, 46/07, 26/08 и 46/10);
 11. Упутство о поступку верификације предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 10/05).

Подзаконска акта која је донијела Влада РС:

 1. Одлука о висини и начину плаћања трошкова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцјених метала(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 13/01).