Надлежности Републичког завода за стандардизацију и метрологију

 

Републички завод за стандардизацију и метрологију надлежан је за обављање следећих послова:

  1. доноси прописе о контроли предмета од драгоцјених метала у Републици Српској уз сагласност надлежног министра;
  2. врши верификацију предмета од драгоцјених метала прије стављања у промет у Републици Српској;
  3. сарађује са Институтом за метрологију Босне и Херцеговине у складу са Законом о метрологији Босне и Херцеговине;
  4. пружа информације из подручја контроле предмета од драгоцјених метала;
  5. обавља послове издавачко-публицистичке дјелатности из подручја контроле предмета од драгоцјених метала;
  6. врши надзор над примјеном одредаба Закона о контроли предмета од драгоцјених метала у Републици Српској;
  7. води регистар издатих знакова произвођача и знакова увозника;