Систем контроле предмета од драгоцјених метала

У оквиру Босне и Херцеговине у области контроле предмета од драгоцјених метала, Законом о метрологији Босне и Херцеговине (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', бр. 19/01), Институт за метрологију Босне и Херцеговине надлежан је за: израду нацрта прописа, осигурање међународне сљедивости опреме за испитивање, координацију активности ентитетских институција и међународну сарадњу.

Ентитетске метролошке институције су надлежне за непосредну контролу предмета од драгоцјених метала.

Систем контроле предмета од дагоцјених метала у Републици Српској прописан је Законом о контроли предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 13/02 и 100/11).

Предмети од драгоцјених метала су предмети израђени од злата, сребра, платине, паладија и њихових легура, који према одредбама овог закона имају прописани степен финоће.

Сви предмети од драгоцјених метала призведени у Републици Српској морају након израде бити означени знаком произвођача и ознаком финоће, а прије стављања у промет или излагања као узорака, морају бити верификовани (испитани и жигосани) републичким жигом Републике Српске.

Сви предмети од драгоцјених метала који се увозе у Републику Српску морају бити означени ознаком финоће, а прије стављања у промет морају бити означени знаком увозника и верификовани републичким жигом Републике Српске.

Предмете од драгоцјених метала верификује (испитује и жигоше) Републички завод за стандардизацију и метрологију, односно његове организационе јединице.

Надзор над предметима од драгоцјених метала у промету врше лица Надлежних институција.