Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Подстицање страних улагања

Закон о страним улагањима (Службени гласник Републике Српске, број 25/02, 24/04, 52/11 и 68/13)

Одлука о оснивању Савјета за стране инвеститоре Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 52/11)

Европске интеграције – усклађивање законодавства Републике Српске са прописима Европске уније

Одлука о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње (Службени гласник Републике Српске, број 47/13)

Одлука о поступку усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе са обрасцима Изјаве и Упоредног приказа усклађености нацрта, односно приједлога закона, другог прописа и општег акта са правном тековином ЕУ и правним актима Савјета Европе (Службени гласник Републике Српске, број 46/11, 1/14 и 95/14)

Упутство о начину попуњавања Изјаве о усклађености нацрта/приједлога прописа са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе (Службени гласник Републике Српске, број 102/14)

Упутство о начину попуњавања Упоредног приказа усклађености нацрта/приједлога прописа са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе  (Службени гласник Републике Српске, број 102/14)

Слобода пружања услуга

Закон о услугама (Службени гласник Републике Српске, број 89/13)

Уредба о евиденцији, анализи, испитивању и процјени процедура и формалности за пословање у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 84/18)

Процедуралне мјере

Закон о општој безбједности производа у Републици Срспкој (Службени гласник Републике Српске, број 46/17)

Правилник о обавјештавању о производу који је опасан за потрошаче (Службени гласник Републике Српске, број 83/18)

Процјена утицаја прописа

Уредба о регистру одобрења у привреди са Обрасцем за пријаву одобрења  (Службени гласник Републике Српске, број 73/11)

Одлука о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде прописа са Обрасцем о спровођењу скраћеног ПУП-а у припреми и изради нацрта/приједлога прописа (Службени гласник Републике Српске, број 56/15)