Комисија за стандардизацију у Републици Српској

Комисија за стандардизацију у Републици Српској (У даљем тексту: Комисија) је субјект стандардизације у Републици Српској чији рад финансира Републички завод за стандардизацију и метрологију.

 

Комисија је конституисана 22.06.2006. године на првој сједници која је одржана у просторијама Републичког завода за стандардизацију и метрологију у Бања Луци.

 

Комисија обавља следеће послове:

  1. доноси прописе о припремању, усвајању и објављивању стандарда Републике Српске (SRS стандарди),
  2. предлаже формирање сталних и привремених стручних радних тијела за стандардизацију у Републици Српској и Босни и Херцеговини,
  3. додноси програме и планове рада из подручја стандардизације у Републици Српској и прати њихову реализацију,
  4. сарађује са Савјетом за стандардизацију Босне и Херцеговине и другим стручним радним тијелима Института за стандардизацију Босне и Херцеговине,
  5. обавља и друге послове из подручја стандардизације у складу са законом и пословником о раду.
 

Поред послова утврђених законом, Комисија предлаже политику и стратегију стандардизације у Републици Српској и разматра сва она питања из области стандардизације за која Републички завод за стандардизацију и метрологију сматра да је то корисно.

Комисија има седам чланова, а именује их Влада Републике Српске и то из реда истакнутих стручњака из подручја стандардизације.

 

Рјешење о именовању Комисије за стандардизацију Републике Српске другог сазива можете погледати овдје.