Савјет за метрологију у Републици Српској

Савјет за метрологију (У даљем тексту: Савјет) је један од основних субјеката законске метрологије у Републици Српској чији задаци су дефинисани Законом о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 33/16)

Савјет обавља следеће послове:

  1. даје приједлоге и сугестије у припремању стратегије, програма и планова рада из подручја метрологије у Републици Српској и дјелује као стручно и савјетодавно тијело,
  2. учествује у припремању и доношењу прописа из подручја метрологије у Републици Српској,
  3. предлаже формирање сталних и привремених стручних радних тијела из подручја метрологије у Републици Српској,
  4. сарађује са Савјетом за метрологију Босне и Херцеговине и другим радним тијелима из области метрологије,
  5. обавља и друге послове из подручја метрологије у складу са законом и пословником о свом раду.

Поред послова утврђених законом, Савјет предлаже политику и стратегију метрологије у Републици Српској и разматра сва она питања из области метрологије за која Републички завод за стандардизацију и метрологију сматра да је то корисно.