Prva međunarodna konferencija o dostignićima u održivom razvoju (ICASUS)

Panevropski Univerzitet Apeiron iz Banja Luke u suorganizaciji sa opštinom Ribnik i opštinom Mrkonjić Grad pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske organizovao je Prvumeđunarodnu koferencija o dostignućima u održivom razvoju (www.icasus-au.com)

Konferecija na temu „Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta“ održana je dana 13. maja 2011. godine od 10.00 do 16.00 časova u prostorijama Panevropskog Univerziteta Apeiron. Na konferenciji je dvadeset i jedan autor iznio sažetak svoga rada i odgovarao na postavljena pitanja prisutnih. Na kraju konferencije otvorene su diskusije o Zaključcima konferencije.

Okrugli sto na temu „Održivi razvoj i racionalno raspolaganje prirodnim resursima“ održan je istog dana u vremenu od 17.30 do 18.30 časova.

Izložba umjetničkih slika akademskog slikara Željka Vučenovića i izložba etno motiva opštine Ribnik i opštine Mrkonjić Grad postavljena je u sastavu konferencije.

Kompakt disk „ICASUS –Zbornik radova“ uručen je na kraju konferencije.

Konferencija je dobro organizovana i izvedena.

Izlet i razgledanje turističkih kapaciteta opštine Ribnik i opštine Mrkonjić za autore i organizacioni odbor organizovan je i učinjen dana 14.maja 2011 godine od 09.00 do 18.00 časova . U satavu izleta organizovana je kratka konferencija sa načelnicima i službenicima ovih opština.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju konferenciji je prisustvovao:

LJubomir Ćebić, dipl.inž.maš.

 

55

 

56

 

57