Републички завод за стандардизацију и метрологију

Надлежност:
Републички завод за стандардизацију и метрологију је управна организација у саставу Министарства привреде и предузетништва
Републике Српске и надлежан је за области стандардизације, метрологије и контроле предмета од драгоцјених метала, као и за дио послова оцјене усаглашености производа на територији Републике Српске.
Oбавља стручне и управне послове према законодавству Републике Српске и Босне и Херцеговине и доброј европској и међународној пракси у области стандардизације и метрологије.

Svjetski dan standarda

14. октобар

 

        в.д. директора:    
Наташа Жугић, дипл. инж.
 
 Адреса:
Радоја Домановића 2Б
78000 Бања Лука
тел: +387 (0) 51 219 545
факс: +387 (0) 51 219 515
е-пошта:

Svjetski dan metrologije 2023

20. мај