Obuka na temu: Linux & FOOS

Agencija za državnu upravu Republike Srpske organizovala je obuku na temu „Linux & FOOS“. Ciljna grupa polaznika obuke su stručnjaci za IT i ostali zainteresovani, zaposleni u republičkim organima uprave, kojima je ova tema bliska ili potrebna u svakodnevnom obavljanju poslova na radnom mjestu.

Obuka je održana u dvije grupe po 12 polaznika i to: 08.11.-10.11.2010. godine i 15.11.-17.11.2010. godine.

 

Program obuke:

Prvi dan

Drugi dan

Treći dan

- virtuelizacija

- licenciranje softvera

- Linux operativni sistem

- upoznavanje sa osnovnim
  Linux komandama

- korisnički nalozi

- osnovne komande za rad sa
   datotekama

- vlasnički odnosi i prava pristupa

- SSH udaljeni pristup

- WEBMIN

- instaliranje i konfiguracija
  Mysql servera

- Apache web server

- učenje na daljinu

- MOODLE sistem učenja na
  daljinu

          Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju obuci je prisustvovao Bijelić Drago, dipl.inž.

 11

 12