Јачање метролошког система у БиХ- Систем управљања квалитетом у метрологији

     Обука „Систем управљања квалитетом у метрологији“ је одржана у организацији пројекта „ Јачање метролошког система у Босни и Херцеговини у периоду од  21.10 до 27.10.2010. године у Институту за метрологију БиХ. Обуци су присуствовали представници: Института за метрологију БиХ, ентитетских Завода за метрологију, Машинског факултета у Зеници и представници референтних лабораторија из Босне и Херцеговине. Циљ обуке је подизање нивоа знања учесника у области управљања квалитетом.

     У оквиру обуке обрађени су сљедећи модули:

S1 Систем управљања квалитетом

S2 Систем управљања мјерењима

S3 Акредитација метролошких лабораторија

     Уводно излагање одржао је Душан Кордик, вођа пројекта „ Јачање метролошког система у БиХ“.

          На обуци су обрађене сљедеће теме:

  1. ISO 9001 Серија стандарда система за управљање квалитетом. Захтјеви- општи преглед и примјена у метрологији и мјерењима - G. Tsorbatzoglou, Grčka, експерт за инфраструктуру квалитета,
  2. ISO/IEC 17024:2003 Оцјењивање усаглашености- Општи захтјеви за тијела за сертифицирање лица- општи преглед и његова примјена у подручју сертификације лица- G. Tsorbatzoglou, Grčka, експерт за инфраструктуру квалитета,
  3. EN ISO/IEC 17020 Оцјењивање усаглашености- Општи критеријуми за рад различитих типова инспекцијских тијела-  J. Tesar, CMI Brno,
  4. Инспекцијска тијела према ISO/IEC 17020 у савременим националним метролошким системима- J. Tesar, CMI Brno,
  5. ISO 10012:2003 Системи управљања мјерењима- Захтјеви за мјерне процесе и опрему- општи преглед- G. Tsorbatzoglou, Grčka, експерт за инфраструктуру квалитета,
  6. ISO 10012:2003 Помоћ у развоју мјерних и калибрационих процедура у лабораторијама научне и законске метрологије- G. Tsorbatzoglou, Grčka, експерт за инфраструктуру квалитета,
  7. ISO 10012:2003 Имплементација у метрологији и испитним лабораторијама-G. Tsorbatzoglou, Grčka, експерт за инфраструктуру квалитета,
  8. ISO/IEC 17025:2005  Општи захтјеви за компетентност испитних и калибрационих лабораторија- захтјеви за управљање квалитетом- K. Richter; SNAS Bratislava,
  9. Технички захтјеви за акредитацију лабораторија националних метролошких института према - ISO/IEC 17025:2005, K. Richter; SNAS Bratislava,

10.  Развој нових или модификованих калибрационих метода у калибрационим лабораторијама, K. Richter; SNAS Bratislava,

11.  Процес интерног аудита система управљања квалитетом- K. Richter; SNAS Bratislava.

 

     На крају обуке организовано је писмено тестирање учесника и уручивање сертификата.

     Обука је била корисна јер су предавачи искористили своја искуства и указали на проблеме који се јављају у много развијенијим метролошким системима од оног у Босни и Херцеговини.

JMS-1