Преглед именованих тијела Републике Српске

Обједињена листа именованих тијела за оцјењивање усаглашености производа
Републике Српске:

ИТ001 - Јавна установа Институт за испитивање материјала и конструкција 
              (Акредитација BATЕ - LI-79-01 - 09.10.2014.)
             (Промјенио име у: Јавна установа Институт за урбанизам, грађевинарство
             и екологију Републике Српске)

ИТ002 - Институт за грађевинарство "ИГ" Бања Лука
             (Акредитација BATЕ - LI-71-01 - 09.02.2015)

ИТ003 - Институт за грађевинарство, грађевинске материјале и неметале, д.о.о. Тузла
             (Акредитација BATЕ - LI-04-01 - 08.06.2016)