Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Закон о општој безбједности производа у Републици Срспкој (Службени гласник Републике Српске, број 46/17)

Закон о услугама (Службени гласник Републике Српске, број 89/13)

Закон о страним улагањима (Службени гласник Републике Српске, број 25/02, 24/04, 52/11 и 68/13)